Wonen op heerlijk
authentiek woonerf

De Geer is een bijzonder mooie plek in het noorden van Houten. Een herinnering aan boerenhuizen en stallen aan de Kooikersplas. Het bestaande monumentale pand De Kleine Geer wordt gerenoveerd, verduurzaamd en gesplitst in twee ruime woningen met behoud van het monumentale boerenkarakter en de historische waarde. In de stijl van de historische boerenschuren worden ernaast negen energiezuinige, grondgebonden nieuwbouwwoningen gebouwd, ideaal voor ouderen en gezinnen. Stoer en mooi gedetailleerd. De Grote Geer wordt gerestaureerd en omgebouwd tot gezinshuis.

Zo ontstaat een prachtig woonerf dat uitwaaiert naar het park. Een authentieke plek om te wonen, rustig gelegen en met een mooi uitzicht. Met dorpse stegen, boerenhagen en een klein plein met oude bomen. Een uniek wijkje met een gezond leefklimaat en comfortabele woningen die bijdragen aan een duurzaam milieu.

.

Duurzame woningen met behoud van uitstraling

De monumentale Kleine Geer wordt gerenoveerd met behoud van de cultuurhistorische waarde, waarbij de duurzaamheid wordt verbeterd. Vloeren, gevels en daken krijgen isolatie met een hoge isolatiewaarde. De isolatie wordt van binnenuit aangebracht, zodat het beeld van buiten dezelfde onderscheidende uitstraling behoudt. In de daken worden enkele daglichten toegevoegd om het leefklimaat te optimaliseren. De nieuwbouwwoningen krijgen een zadeldak en de gevels worden afgewerkt met kenmerkende houten planken die langzaam zullen vergrijzen. Voor de gevelkozijnen kiezen we met dark red meranti met FSC-keurmerk voor verantwoord houtgebruik. De meeste kopgevels krijgen grote glaspuien die doen denken aan de originele staldeuren.

Zonnepanelen en natuurdaken

De noord-zuidoriëntatie van de daken wordt optimaal benut met zonnepanelen op de zuidzijde en natuurdaken aan de noordzijde. De zonnepanelen worden volledig geïntegreerd in het dak, de opgewekte energie wordt aangewend voor eigen gebruik in de woning. De groene daken krijgen sedumbegroeiing dat bijdraagt aan waterberging, luchtzuivering en biodiversiteit. Ook de bergingen krijgen een groen dak met sedumbegroeiing.

De woningen zijn all-electric (geen gasaansluiting). Voor duurzame verwarming en koeling via vloerverwarming maken we gebruik van een bodemwarmtepomp-installatie met bodemwarmtewisselaar. Verder zijn de woningen voorzien van triple glas (HR+++) en is de riolering van PVC met hergebruikgarantie.

Behoud van Boerenkarakter

De Geer: landschappelijk
en natuurinclusief

Het monumentale boerenkarakter van De Geer wordt niet alleen behouden door restauratie van de monumenten, maar ook door aansluiting bij de oorspronkelijke, landschappelijke omgeving. Nieuw groen versterkt het boerenkarakter en historisch groen wordt ingepast. Zo worden de erven afgeschermd door groene hagen, kenmerkend voor het oorspronkelijke boerenerf. Deze hagen creëren tevens leefgebieden voor dieren. Een infiltratiesysteem voor hemelwater zorgt ervoor dat regen kan worden hergebruikt voor het groen. Bij de mooie, oude bomen komt een bankje, een speelplek voor kinderen en een ontmoetingsplek voor ouderen.

In de daken komen nestmogelijkheden voor zwaluwen en vleermuizen. De stegen krijgen hergebruikte, oud-Hollandse, gebakken klinkers. En de parkeerplaatsen worden aangekleed met hergebruikte betonklinkers. Zo creëren we in De Geer een duurzaam en prettig leefmilieu voor mens en dier.

Volgens BENG-norm gebouwd

De woningen worden gebouwd volgens de BENG-norm en voldoen aan de volgende criteria:

  • de hoeveelheid energie die nodig is om de woning te verwarmen en te koelen, wordt geminimaliseerd (met behoud van optimaal comfort). Dit doen we door een zeer goede isolatie van begane grondvloer, gevel en dak en door CO2-sturing op de ventilatie;
  • primair fossiel energiegebruik wordt geminimaliseerd. Dit bereiken we met het verlagen van het energiegebruik en het gebruik van een warmtepomp. Daarnaast wekken we energie op met zonne-panelen en gebruiken we hernieuwbare energiebronnen;
  • het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik wordt gemaximaliseerd. Dit bereiken we door op eigen perceel energie op te wekken met PV-panelen en door de opbrengst van de warmtepomp te gebruiken.
Situatie Houten Toen & Nu

Aanmelden

Ontwikkeling en realisatie

030 – 274 01 43

Informatie en verkoop

030 – 231 21 61

Informatie en verkoop

030 – 633 99 99